06 - 41681112

Yoga

Yoga betekent juk. Een juk ligt om de schouders van 2 ossen om ze te laten samen werken. Je verbindt ze als het ware met elkaar.

In de yogales zijn we bezig om lichaam en geest met elkaar te verbinden. Dit doen we door met aandacht de beweging te volgen, te ervaren wat er in je lichaam gebeurd. Dit gaan we niet benoemen maar observeren, gewaarworden. Alles is goed, mag er zijn. Door zonder oordeel naar jezelf te kijken ga je op een gegeven moment ervaren dat het goed is zoals het is.

Yoga is immers niet het leren om op je hoofd te staan, maar het leren om stevig op je voeten te staan!

Mocht je niet de behoefte voelen om aan een yogales in de groep deel te nemen, dan bestaat er ook altijd de mogelijkheid voor een individuele les, of samen met een partner of vriendin.

Lesopbouw

De les beginnen we met een korte ontspanning of meditatie om de drukte van waar je mee bezig was los te kunnen laten en met je aandacht weer bij jezelf te komen. Daarna doen we wat losmaak oefeningen waarna de asana’s, de yogahoudingen volgen. Na de asana’s volgen enkele ademhalingsoefeningen om je bewust te worden van je adem. We sluiten de les af met een ontspanning.